آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

تعیین موقعیت و مکان یک شی مثل هواپیما، مسیریابی و هدایت آن در فضا یا یک کشتی در دریا با داشتن مختصات آن شی در هر لحظه امکان پذیر است. بیان موقعیت اشیا با عدد امکان کار با رایانه را نیز فراهم می‌کند تا به کار سرعت بیشتری بدهد.  

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

در سالهای پیش با علم آمار، که علم جمع آوری، سازماندهی و تحلیل و تفسیر اطلاعات (دادهها) است، آشنا شدید. داده ها را با چوب خط، سرشماری و در جدول سازماندهی کردید؛ سپس، با توجه به موضوع و هدف آمارگیری، نمودار آن اطلاعات را رسم کردید. در زیر، چهار نوع نمودار و کاربرد هر کدام یادآوری شده است.

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه اول

درباره ریاضی نهم فصل ششم خط و معادله های خط باید گفت، کاربرد هندسه و خطها در فرشبافی، کاشیکاری، نگارگری، خطاطی، گچبری، کتیبه نویسی، تذهیب و … غیرقابل انکار و بسیار حائز اهمیت است. از انواع خط برای ایجاد زاویه ها و جداسازی فضاها استفاده های فراوان می شود.