آموزش ریاضی، بازی و ریاضی

نظریه‌ی هوش‌های چندگانه نظریه‌ای است آموزشی که اولین بار توسط هوارد گاردنر تنظیم و ارائه گردیده‌است. بر طبق این نظریه، دیدگاه‌های روان‌سنجی سنتی نسبت به هوش، بسیار محدود و ضعیف است. گاردنر نظریه‌اش را نخستین بار در کتاب «قاب‌های ذهنی: نظریه هوش چندگانه»، در سال ۱۹۸۳ ارائه کرد.

بازی و ریاضی

با استفاده از صفحه شطرنج که از یک مربع ۸×۸ ساخته شده سوالات جالبی طراحی شده که پاسخ گویی به آنها معمولا دقت و هوشمندی زیادی می‌خواهد. در ادامه چند معما از صفحه‌ی شطرنج بیان می‌کنیم.