نرم افزار تایپ ریاضی (لاتک)

شاید یکی از ترس‌های کسانی که به تازگی قصد استفاده از نرم افزار تک را دارند ترس از حفظ کردن همه دستورهای آن باشد. سایت‌های متنوع بسیاری هستند که به کاربران لاتک کمک می‌کنند تا در فرآیند ایجاد سند تک با آسودگی خیال بیشتری کار کنند.  در زیر ما به تعدادی از این سایت‌ها اشاره می‌کنیم که عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند.