آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه دوم

مثلثات شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی روابط بین زوایا و اضلاع یک مثلث می‌پردازد. یکی از اهداف این علم، اندازه گیری فاصله‌ها به صورت غیر مستقیم است. مثلثات درعلوم مهندسی، فیزیک، نقشه برداری، نجوم و غیره کاربرد دارد.

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه دوم

 کتاب هندسه ۱ دهم،   از چهار بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین و مثال تشکیل شده است. بسته به فراخور در ادامه کار به هر کدام از موضوعات بالا در این صفحه خواهیم پرداخت.

فصل اول هندسه ۱ با عنوان ترسیم‌های هندسی و استدلال شامل دو درس است درس اول، ترسیم‌های هندسی و درس دوم استدلال.

آموزش ریاضی، دبیرستان، متوسطه دوم

 در این صفحه فصل اول ریاضی دهم مورد توجه خواهد بود. ساختار کتاب از سه بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده است. بسته به فراخور در ادامه کار به هر کدام از موضوعات بالا در این صفحه خواهیم پرداخت.